IncludingTax
CZK

Zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu MotoPalič

 1. Společnost MotoPalič s.r.o., se sídlem Pod Jehličnou 304, 756 63 Krhová, Česká Republika, IČ 25892347, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  jméno, příjmení a / nebo název / jméno právnické osoby
  e-mailovou adresu
  telefonní číslo miobilního telefonu
  fakturační / doručovací adresu

  Bez poskytnutí výše uvedených detailů by prodávající nebyl s to dostát svému závazku zboží doručit.

 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
  Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Na e-mailovou adresu nebudou kupujícímu zasílány obchodní nabídky či e-maily nesouvisející s objednávkou, leda by se sám aktivně registroval k příjmu takových nabídek (newsletter). Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno RZ1 Racing s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  - Poskytovatel služby Upgates (technická plaforma e-shopu), kde jsou data uložena, společnost EVici webdesign s.r.o., se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese motopalic@motopalic.cz.

Cookies a systémy webové analýzy

 1. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky rz1.cz užívá na této webové stránce soubory cookies.

  Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí.

  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

  Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.

  Soubory cookies jsou zde užity za účelem:
  - měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  - základní funkčnosti webových stránek;
  - zvyšování efektivity zatřízení jednotlivých produktů do kategorií;
  - umožnění kontaktu klienta skrze komunikační okénko chatu.

  Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 2. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tato informace je platná od 4. 4. 2022.